Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

bluelagoon
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viacammycat cammycat
bluelagoon
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacammycat cammycat

May 05 2015

bluelagoon
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
bluelagoon
4575 3ff2
bluelagoon
bluelagoon
bluelagoon
1806 2636 500
Reposted fromchief chief viahowtosaynothing howtosaynothing
bluelagoon
bluelagoon
9162 c599 500
Reposted fromkaiee kaiee viayougurtway yougurtway
bluelagoon
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viayougurtway yougurtway
bluelagoon
4907 c5f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
bluelagoon
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viacammycat cammycat
bluelagoon
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje- to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki
— Clarissa Pinkola Estés
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viacammycat cammycat
bluelagoon
Reposted fromVix Vix viakoloryzacja koloryzacja
bluelagoon
5329 4f30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
bluelagoon
9572 de94 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viacammycat cammycat
bluelagoon
bluelagoon
4498 6f6a
Reposted fromiamstrong iamstrong viamillys millys
bluelagoon
8051 66ce
Reposted fromiamstrong iamstrong viamillys millys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl